SRCC Årsmöte och efterfest

  • Post author:

SRCC årsmöte 2019

Lördagen den 9 mars hade föreningen traditionsenligt sitt årsmöte på Allt för sjön mässan i Älvsjö.  Dryg 40 personer, varav 24 röstberättigade medlemmar, hade samlats för att delta på årsmötet. Innan mötet bjöd klubben på fika, så att medlemmar fick möjlighet att träffas och prata med varandra innan mötet drog igång. Det var roligt att se att vi hade medlemmar spridda från Sundsvall till Skåne. Den mest långväga medlemmen var Jens Oelerking som driver Storebro Passion, som klubben bjudit in från Tyskland. Jens är förutom medlem i SRCC, en riktig Storebro entusiast och skaparen som också driver den fantastiska webbsidan Storebro Passion helt själv. Så innan själva årsmötet startade hade vi bett Jens ta 30 minuter för att visa oss hur man som ägare/tidigare ägare till en Storebro båt kan logga in och skapa ett konto, med information och bilder på de Storebrobåtar man har haft i sin ägo. Har man ett konto kan man även se information som andra ägare lagt till om deras båtar och kanske hitta massa intressant information om den egna båtens historia. Men även om man inte skapat ett konto, finns där en massa intressant information om alla båtmodeller som Storebro tillverkat, samt om Storebro bruk. Som ni förstår uppskattar klubben Jens arbete något otroligt och vi ser Storebro Passion som en fantastisk skatt, därför har vi på vår hemsidan under båtmodeller valt att länka dit. Stort tack Jens, för allt arbete och tid du lägger ner på din hemsida och för att du kom och visade oss hur man kan använda Storebro Passion.  Klubben hade även bett Stefan Gustafsson från Marin Service och Underhåll AB presentera sitt företag och dess tjänster, då företaget är nya partner till SRCC. Var Marin Service och Underhåll är aktiva och vilka tjänster de utför kan du läsa mer om under Partners här på hemsidan

Efter dessa presentationer hälsade klubbens ordförande, Lars Rüdén alla välkomna och förklarade 2019 års årsmöte öppnat. Till mötesordförande valdes Veronika Ericsson och till mötessekreterare valdes Annelie Andersson. Därefter valdes Ingemar Sellerholm och Börje Hansson till justeringsmän. Efter att det var gjort faställdes det att det var 24 röstberättigade närvarande och att mötet var stadgeenligt utlyst. Lars Rüdén föredrog sen 2018 års verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning. Veronika föredrog revisorerna revisionsberättelse, där de tillstyrker att klubbens verksamhet och finanser skötts väl under 2018 och revisorn rekommenderade att styrelsens ledarmöten beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Även Balans och resultaträkningen föredrogs av Lars Rüdén och därefter beviljade mötet, styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Därmed gick mötet vidare med år 2019 och framåt som bland annat innefattade punkter gällande ersättning, verksamhetsplan, budget och avgifter. Nytt och värt att nämna gällande detta är att medlemsavgifterna för 2019 ändrades till: Medlemskap SRCC 500 kr, Passiv medlem 500 kr, Jolpens vänner 1800 kr. Detta för att fördela avgifterna så att avgifterna mappar klubbens kostnader bättre. Därefter var det dags för val av styrelsens ledarmöten och suppleanter, samt revisorer och valberedning. Till ordinarie ledamöter valdes Roger Alm, Micke Friberg och Magnus Larsson. Annelie Andersson, Veronika Ericsson, Per Norgren, samt vår ordförande Lars Rüdén har alla 1 år kvar på sina mandatperioder. Till Suppleanter valdes Junette Linder och Lars Wenning. Till revisorer hade vi två nyval där Helena Nilsdotter valdes till revisor och Lena Gustafsson till revisorssuppleant. Slutligen valde mötet om Lena Engelmark och Johan Moss som klubbens valberedning. Alla valda förutom de som är ordinarie styrelseledamöter väljs på 1 år enligt stadgarna, medan de ordinarie styrelseledamöterna har en mandatperiod på två år. Det fanns inget som skulle tas upp under paragraf 18 eller 19, så därefter avslutade mötesordförande mötet. Veronika tackade för förtroendet att få leda mötet, samt för ett fantastiskt trevligt 2018.

Efterfest med bowling och middag på O ‘Learys

Lite senare på kvällen samlades runt 40 personer på O ‘Learys Norrtull för att spela bowling eller bara umgås, samt att äta en middag tillsammans. Drygt hälften av alla som kom hade valt att spela bowling och lagen blandades med deltagare i alla åldrar. Det var en glad och trevlig stämning, och man kunde se en hel del tävlingsanda lysa igenom. Efter bowlingen samlades alla för middag, det bjöds på nacho chips med olika dippsåser innan varmrätterna serverades. Ska jag sammanfatta kvällen var den väldigt lyckade och det var en mycket trevlig stämning. Lite extra kul var det att det var flera medlemmar som aldrig tidigare hade träffats, som nu fick möjlighet att lära känna varandra. För som vi har sagt tidigare och man blir påmind om, om och om igen, det är inte bara intresset för våra fantastiska båtar som gör Storebro Royal Cruiser Club unik… Utan det är även våra fantastiska medlemmar och vår fina gemenskap som gör oss unika.

Slutligen vill jag tacka Lars Rüdén som ordnade denna trevliga kväll och alla ni som deltog under dagen och/eller på kvällen. Stort Tack!

 

 

 

Ansvarig för sidans innehåll: Veronika Ericsson