Enlig SRCCs stadgar § 1 ska föreningen ”verka för gott sjömanskap och god sjösäkerhet”

För att göra detta inledde föreningen ett sammarbete med utbildningsföretaget Sjölotsen, som har sitt säte i Stockholm. Sjölotsen bygger sin verksamhet på ett sammarbete med olika båtklubbar, de använder båtklubbarnas klubbhus för sina utbildningar och kan därmed även erbjuda dessa båtklubbsmedlemmar rabatterade priser. SRCC har gått med i Sjölotsen gemenskap, så att nu kan du som medlem ta del av deras kurser “för medlemmar i båtklubbar”. Du hittar deras kursutbud under, sjolotsen.se.

Under 2016 satte SRCC även upp en egen specialutbildning, där man först kunde läsa in eller repetera förarintyget under ett par vardagskvällar och sen läsa kustskepparen under en helg. Det var flera medlemmar som gick denna specialkurs och därefter tog förarintyget och/eller kustskepparen. Efter denna kurs var det många SRCC medlemmar som fortsatte och även gick VHF utbildningen tillsammans och tog tillhörande certifikat.

Är ni några stycken som vill att vi inom SRCC sätter upp ett specifikt utbildning för våra medlemmar igen, kontakta Veronika Ericsson i styrelsen.

Tankarna runt dessa utbildningar började framförallt efter att vi uppmärksammat att det nästan alltid är samma kapten på de flesta Storebro båtarna (eller alla båtar oavsett märke). Och att den andra parten ombord på båten (oftast en kvinna tyvärr), inte tar samma ansvar när det gäller att framföra båten. Naturligtvis är det olika på alla båtar, vissa känner sig väldigt bekväma att framföra båten, men lägger inte gärna till i hamnen. Andra känner sig ännu inte bekväma med att framföra båten ens på öppet vatten. Oavsett orsak till att det ser ut så här, ville vi nu ge våra medlemmar en möjlighet att förändra detta, framförallt av säkerhetsskäl men även för att vi tror att det underlättar och gör sjölivet både säkrare och trevligare för alla ombord på båten. 

Praktisk erfarenhet

Det finns även möjlighet att tillsammans med mycket erfarna utbildare, med vana av att köra stora passagerarfartyg, ta mer privata ”manöverkurs”. Tanken är att man är 1-3 personer som använder en av deltagarnas båt. Så att man kan få möjlighet att lära sig köra ”en riktig båt” med dubbla motorer och raka axlar. Istället för de mindre båtar med utombordare, som det brukar vara när man går en vanlig manöverkurs. Deltagarna väljer själva utifrån erfarenhet och behov vilka moment de vill träna på. Det brukar framförallt läggas stort fokus på hur man använder reglagen på bästa sätt, effekten av båtens tonnage, samt olika sorters tilläggningar.

Under försommaren 2017 var det flera som passade på att ta denna möjlighet, för att få lära sig att framföra och lägga till sin egen båt (eller tillsammans med någon med samma båtmodell), och alla var mycket nöjda! Vi tror att det ganska ofta är svårt och inte alltid blir så pedagogiskt när respektive eller en förälder ska agera lärare på den egna båten. Och det är väl inte så konstigt, för ovavsett hur duktiga kaptener de är, så har de inte samma pedagogiska erfarenhet och kompetens.

Vi hoppas och tror att även många av klubbens äldre ungdomar kan vara intresserade av att delta på några av dessa kurser.

Alla kurserna genomförs i samarbete med Sjölotsen, som har mycket erfarna utbildare och skeppare.

 

 

Ansvarig för sidans innehåll: Veronika Ericsson