Midsommarfirande med SRCC

Midsommarafton, visst känns det som den högtid då man vill vara på sjön och i goda vänners lag! Inom SRCC brukar det enligt tradition anordnas midsommarfirande på Jolpen och i Sjötorp.

Midsommar på Jolpen

Midsommarfirandet på Jolpen brukar locka många båtar, med både barn och vuxna i alla åldrar till ön. Stämningen brukar vara på topp, då det är många bekanta ansikten som man inte träffat under vintern, som man åter träffar på bryggan. Det brukar även vara en del nya ansikten som dyker upp och som snabbt blir väl mottagna och presenterade.  Samtalen handlar om det mesta, men ett av de vanligaste ämnena är naturligtvis vilka renoveringar som gjorts, hur sommarens båtplaner ser och om man ska delta på eskadern naturligtvis.

 

Programmet för själva midsommarfirandet på Jolpen brukar ungefär se ut så här: Dagen börjar med samling på bryggan och start för den traditionella tipsrundan. Sen hjälps vi åt att klä midsommarstången och dukar. Alla hjälps åt att samla blommor och löv till midsommarstången som vi klär och reser. Vi ställer upp ett långbord och dukar, för gemensam sillunch på bryggan. Var en tar med det man önskar äta och dricka. Vid klockan tre brukar det bli dans kring midsommarstången och efter dansen fikar vi gemensamt. Var och en tar med sin egen kaffekorg. Klubben bjuder på midsommartårta. After Sea club på bryggan och lotteriförsäljningen brukar börja vid klockan sex och vid klockan sju tänder vi grillarna för en grillafton. Alla tar själva med mat och dryck efter eget önskemål.

Midsommar i Sjötorp

Vänern sektionen har under många år träffats i hamnen i Sjötorp för att fira midsommar tillsammans. Under de senaste åren har det dock inte varit så många båtar som deltagit, då medlemsantalet i området inte är så högt. Dock hoppas vi att sektionen växer och att medlemmarna kommer till de gemensamma aktiviteter som anordnas av sektionen.

Programmet för själva midsommarfirandet i Sjötorp brukar ungefär se ut så här: Dagen börjar med den traditionella tipsrundan. I lagom tid innan sillunchen hjälps alla åt och dukar borden för den gemensamma midsommarlunchen. Var och en tar med sig den mat och dryck man själv önskar. Klubben bjuder på första snapsen. Kanske har någon tagit med sig sitt dragspel och spelar upp till snapsvisorna. Klockan sex samlas vi för en gemensam drink med tilltugg som SRCC bjuder, på samtidigt som vi minglar runt lite. Sen tänder vi grillarna inför kvällens gemensamma middag. Var och en har fyllt sin korg med den mat och dryck vill njuta av under den ljuva midsommarkvällen. Vad kvällen och natten sedan bjuder på vet man aldrig när glada Storebrovänner kommer igång.

Information om SRCCs midsommarfirande finner du i kalendern här på srcc.se, samt att det brukas mailas ut varje år till klubbens medlemmar.