Styrelsen företräder föreningen, dess intressen och angelägenheter, och ansvarar för förvaltning av föreningens medel, för att verksamhetsberättelse balansräkning och resultaträkning föreläggs årsmöte, samt att utarbeta verksamhetsplan.

Ny styrelse för år 2024-2025 är

 • Erik Mark Ordförande 070-5478220
 • Mikael Saures Vice ordförande, medlemsansvarig
 • Mikael Friberg Kassör 070 659 2196
 • Mikael Jensen Sekreterare 070 566 3609
 • Lars-Erik Martnell Eskader Kommittén 070 729 4563
 • Johan Wiklander Kommunikationsansvarig 076 896 1737
 • Roger Alm Teknikkommittén 070 168 3263
 • Michael Leksell Jolpenkommittén  070-585 69 07
 • Björn Frithiof 
 • Per-Olof Persson
 • Jonas Brinklert