Den norska Storebroklubben (SRCC-N) startade 1991. Antalet medlemmar har under de senaste åren ökat och för närvarande är det cirka 65 medlemmar. 

SRCC-N har vanligen 2 händelser per år, nämligen Försommarträffen i juni och Sensommarträffen i slutet av augusti. Det deltar vanligtvis mellan 18 – 25 båtar vid dessa träffar, som pågår från fredag till söndag. De hålls i Oslofjorden, där de flesta medlemmarna har sin hemort.

Medlemmarna har båtar från SRC 31 till SRC 500 i storlek. Tidigare har de även haft några Solö båtar i klubben, men för tillfället finns det inga. De mest speciella båtarna är en SRC 47 och en SRC 43 (träbåtar).

Medlemmarna av den norska klubben står bakom Facebook-sidan Storebro-Storø Adler, som för närvarande har 397 medlemmar. Där sker det ett stort informationsutbyte om båtar, motorer, där kan då även få tips om, eller få tag på reservdelar och utrustning etc. Användare av Facebook gruppen kommer från många olika länder.

Kontaktperson för SRCC – N: Jan Karlsen, tel. +4746622635 Jan@vika-eiendom.no