STYRELSEN

Styrelsen företräder föreningen, dess intressen och angelägenheter, och ansvarar för förvaltning av föreningens medel, för att verksamhetsberättelse balansräkning och resultaträkning föreläggs årsmöte, samt att utarbeta verksamhetsplan.

 

Ordförande

Lars Rüdén, tel. 072-545 68 00

Lars.ruden@robota.se

 

 

 

 

Vice ordförande

Veronika Ericsson, tel. 072-505 04 31

Ericsson.veronika@gmail.com

 

 

 

 

Sekreterare

Annelie Andersson, tel. 070-878 77 71

Anneli_e_andersson@hotmail.com

 

 

 

 

Kassör

Mikael Friberg, tel. 070-659 21 96

Micke@mjmusic.se

 

 

 

Ledamot

Roger Alm, tel. 070-168 32 63

Roger.danderyd@gmail.com

 

 

 

 

 

Ledamot / Jolpen

Magnus Larsson, tel. 070-493 64 66

Magnus.larsson@jrsam.se

 

 

 

 

Ledamot

Per Norgren, tel. 070-429 64 06

per.norgren@fuchs-oil.com

 

 

 

 

Suppleant 

Lars Wenning, tel. 070-591 47 74

Lars.wenning@grundbulten.se

 

 

 

 

Suppleant

Junette Linder, tel. 070-797 00 50

Linder@blixtmail.se

 

 

 

 

Adjungerande 

Larserik Martnell, tel. 070-729 45 63

srcc380@gmail.com

 

 

 

 

Ansvarig för sidans innehåll: Veronika Ericsson