STYRELSEN

Styrelsen företräder föreningen, dess intressen och angelägenheter, och ansvarar för förvaltning av föreningens medel, för att verksamhetsberättelse balansräkning och resultaträkning föreläggs årsmöte, samt att utarbeta verksamhetsplan.

 

Ordförande

Veronika Eriksson, tel. 072-505 04 31

Ericsson.veronika@gmail.com

 

 

 

Vice ordförande

Roger Alm, tel. 070-168 32 63

Roger.danderyd@gmail.com

 

 

 

Sekreterare

Annelie Andersson, tel. 070-878 77 71

Anneli_e_andersson@hotmail.com

 

 

 

Kassör

Mikael Friberg, tel. 070-659 21 96

Micke@mjmusic.se

 

 

 

Ledamot

Per Norgren, tel. 070-429 64 06

pernnorgren@gmail.com

 

 

 

 

Ledamot

Junette Linder, tel. 070-797 00 50

Linder@blixtmail.se

 

 

 

Ledamot

Lars Wenning, tel. 070-591 47 74

Lars.wenning@grundbulten.se

 

 

Ledamot

Larserik Martnell, tel. 070-729 45 63

srcc380@gmail.com

 

 

Suppleant

Anna Daag, 072-1881111

daaganna@gmail.com

 

 

Bild kommer

Suppleant / Jolpen ansvarig

Jonas Brinklert, tel. 070-695 37 60

jonas@brinklert.se

 

 

 

Ansvarig för sidans innehåll: Veronika Ericsson