STYRELSEN

Styrelsen företräder föreningen, dess intressen och angelägenheter, och ansvarar för förvaltning av föreningens medel, för att verksamhetsberättelse balansräkning och resultaträkning föreläggs årsmöte, samt att utarbeta verksamhetsplan.

   Ordförande

Lars Rydén, tel. 072-545 68 00

lars.ruden@robota.se

   Vice Ordförande

Tomas Ekengren, tel. 079-100 10 10

tomas@ekengrens.se

   Kassör

Lena Gustafsson, tel. 070-381 60 40

lena@marinunderhall.se

   Jolpenansvarig / Suppleant

Kenneth Johansson, tel. 070-558 88 07

kenneth.edvin@gmail.com

   Ledamot

Mikael Suares, tel. 070-290 74 54

mikael.suares@outlook.com

   Ledamot

Anders Jelving, 070-831 31 74

anders.jelving@gmail.com

   Suppleant

Anna Stenmark, tel. 070-289 50 50

anna.stenmark@aimsoft.se

 

 

 

Ansvarig för sidans innehåll: Anna Stenmark