AktivitetKlubben

SRCCs verksamhet påverkas liksom resten av samhället av Covid-19 pandemin

Just när den härliga båtsäsongen skall börja påverkas samhället på alla plan av Covid-19 pandemin. Med anledning av detta hade vi inom styrelsen ett extra styrelsemöte för att se över årets verksamhetsplan, vilka aktiviteter som vi eventuellt måste förändra, ställa in eller skjuta längre fram i tiden.

Årsmötet – Som ni vet fick valde vi att ställa in årsmötet och after boatshow som skulle ha ägt rum den 14 mars, på grund av risken för spridning av coronaviruset. Det kändes då som ett klokt beslut, även om de svenska restriktionerna vid det tillfället låg på 500 personer i en lokal. Idag har vi i Sverige en tuffare restriktion som säger att vi inte får vara fler än 50 personer i en lokal och situationen har tyvärr blivit ännu allvarligare. Enligt våra stadgar § 15, står det att ”Årsmöte skall hållas varje år före maj månads utgång.” Då vi p.g.a. Coronaviruset ställde in det ordinarie årsmötet och inte ser att det finns någon möjlighet att hålla ett nytt fysiskt möte innan maj månads utgång, har vi i år tvingats bli lite innovativa och tänka lite annorlunda. Detta gör att vi kommer att skicka ut en ny kallelse med alla underlag, tillsammans med den Powerpoint-presentation vi brukar visa samt en inspelad presentation. Presentationen kommer att genomföras av föreningens ordförande och vice ordförande, precis som de gjort de senaste tre årsmötena. Det ”digitala årsmöte” kommer att finns tillgängligt via mail den 17 maj kl. 18:00. Därefter har ni som medlemmar fram till kl. 24:00 den 19 maj på er att inkomma med ev. frågor eller att opponerande er i de frågor där årsmötet ska rösta. Mer exakt information hur detta går till kommer att förklaras då det digitala årsmötet skickas ut till er medlemmar. Vid utskicket används som alltid den mailadress som är angiven i medlemsregistret. Vi hoppas att även ni medlemmar ser detta som en bra lösning i denna extraordinära tid.

SRCC 30 års jubileum i Vaxholm – I år fyller klubben 30 år och det hade vi tänkt börja fira med en jubileumsfest i Vaxholm. Tyvärr kommer jubileumsfesten som var planerad till den 16 maj i Vaxholm att senareläggas, men vi hoppas kunna genomföra den senare i år. Lars har precis prata med både hamnen och hotellet i Vaxholm som sagt okej på att flytta jubileumsfesten till den 12 september. 

Östkusteskadern – När det gäller årets östkusteskader måste vi tyvärr ställa in den helt. Planeringen var nästan helt klart och vår bokhållare herr Friberg har varit och rekat olika hamnar på Åland vid ett flertal olika tillfällen. Men som läget ser ut nu, är gränserna till Finland stängda och vi inte vet i vilket stadium pandemin kommer att vara i juli månad. Alla ni som deltagit på en eskader tidigare förstår säkert att det inte heller går att styra om eller vänta och se hur läget ser ut till strax innan, då det är extremt mycket små detaljer som måste planeras. Så utifrån dagsläget ställer vi in årets eskader, men precis som vi meddelat alla våra kontakter på Åland, är planen att 2021 års eskader gå av stapeln på Åland.

Jolpens öppning – Jolpens öppning ligger för närvarande kvar den 9 maj. Utifrån rådande rekommendationer ser vi inte att vi behöver ställa in den, utan att vi kan genomföra den med små anpassningar, då de flesta aktiviteterna är utomhus.

Styrelsen kommer att fortsätta följa eventuella förändringar i statsmakternas rekommendationer och kommer utifrån dessa löpande anpassa de åtgärder som ev. kan bli nödvändiga för vår verksamhet och våra medlemmar.  Information om dessa förändringar kommer som alltid publicerade som en nyhet på vår hemsida.

Till sist hoppas vi i styrelsen att ni alla mår bra och tar hand om er själva och varandra. Använd gärna kontaktuppgifterna i Årskrönikan till att höra av er till varandra. Vi tar väldigt gärna emot lite olika berättelser som rör våra fina båtar eller båtlivet i stort som vi kan publicera på vår hemsida och som alltid är det trevligt när ni skriv några rader på vår Facebook sida. Med andra ord kära Storebrovänner, låt oss bibehålla den fina gemenskap vi har inom klubben även i dessa svåra tider!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen 

 

 

Ansvarig för sidans innehåll: Veronika Ericsson