SRCC

Storebro Royal Cruiser Club startades 1990 och är en oberoende intresseförening. Vi är flera hundra medlemmar, spridda över hela Norden.

Klubbens syfte är att främja intresset för Storebros tidlösa båtar av högsta kvalitet samt skapa nätverk för medlemmarna och verka för gott sjömanskap.

Vi jobbar kontinuerligt på att utveckla klubben så den når fler Storebro båtägare och kan förmedla kunskap, erfarenhet och framförallt gemenskap.

En ägare av en Storebro båt skall inte behöva känna sig ensam oavsett var i landet den bor. Vi genomför ett antal event på olika ställen i landet men känner du dig manad att bjuda in fler Storebroägare till minieskader eller annan typ av event i ditt område, tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen som kan hjälpa till med medlemsmatrikel för ditt närområde och tips från vår eskader kommitté.

För dig som inte har en Storebro båt men bara är spekulant. Tveka inte att kontakta någon av våra båt ambassadörer som objektivt berättar om den båttyp du är intresserad av. Det kan vara allt från motoralternativs frågor till vilken kök eller dinett lösning som är bäst.

Jag vill också poängtera att ingen Solö/Storebro båt är för gammal eller för liten för att vara med i klubben. Jag och styrelsen hoppas att fler Solö och Storö vill komma med i gemenskapen för vi är alla intresserade av era erfarenheter och historia varför valet föll på just den båten.

Väl mött på vattnet!

Veronika Ericsson

Ordförande SRCC

 

Ansvarig för sidans innehåll: Veronika Ericsson