AktivitetJolpen

Öppning av Jolpen

Publicerad

Lördagen den 11/5 samlas vi på bryggan kl 09.00 och börjar med en genomgång av vad som behövs att göras. Vinterstormen Alfrida har sett till att vi vi kommer att få röja grenar och allt annat som fallit ner.

Efter förmiddagspasset bjuder klubben på mat och dryck och till kvällen samlas vi för en gemensam middag, där var och en tar med sitt.

Medtag lämpliga arbetskläder och arbetshandskar och meddela gärna till magnus.larsson@jrsam.se eller på Facebook om ni avser komma så vi kan planera matinköp m.m.