Aktivitet

Föreningens årsmöte och after boatshow är inställda!

Vi väljer att ställa in föreningens årsmöte och After Boatshow på grund av rådande situationen gällande coronaviruset.

Då regeringen har gått ut och stoppat alla sammankomster för över 500 personer stänger Allt för sjön mässan ikväll. I och med detta har styrelsen fattat beslut om att flytta årsmötet från den 13 mars till längre fram i vår. Skälet är preventivt och kopplat till den situation som råder kring coronaviruset.  Ingen kan undgå hur samhället påverkas med inställda event och inställda resor. Detta gäller såväl på arbetsplatser som i föreningslivet.

I och med detta har vi även beslutat att inte heller genomföra after boatshow samma kväll. Ni som har betalat in pengar för mat och aktiviteter denna kväll kommer att få tillbaka dem. I huvudsak är det dock det allmänna läget i samhället kring den uppkomna situationen med försiktighet och att undvika större samlingar av människor som är orsaken till att vi flyttar även denna aktiviteter. 

Årsmötet skall enligt stadgarna (§ 15 Årsmöte) hållas varje år före maj månads utgång. Vi kommer att titta på om årsmötet eventuellt kan genomföras i samband till föreningens 30 års fest i Vaxholm den 16 maj. Vi är fullt medvetna om att föreningens stadgar ej är anpassade för extraordinära situationer som dessa men vi hoppas på din förståelse som medlem och respekt för våra klubbkompisar. Stadgar är en ledstång för verksamheten som naturligtvis ska följas men vi ska också för allas bästa fatta kloka beslut.

Ingenting i övrigt ändras avseende tider för motioner och propositioner till årsmötet. Mer information om dessa aktiviteter kommer längre fram, då vi kan se hur utvecklingen kring coronaviruset utvecklas.

Storebro Royal Cruiser Club är en väl fungerande förening och vi hoppas du som medlem har förståelse för styrelsens beslut. Du kommer att få en ny kallelse inom några veckor.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SRCC

 

 

 

Ansvarig för sidans innehåll: Veronika Ericsson