JolpenKlubben

Denna sommar går till historien

2018 blev ett rekordår för Jolpen

För de flesta är nu båtsäsongen över och dags att reflektera över denna sommar. En sommar som kommer skrivas in i historieböckerna som en av de varmaste någonsin och det blev även ett rekordår för besökare på vår klubbholme Jolpen. Vi ökade antal nätter från redan höga 649 st till 740 st. Vi ökade även antal besökande båtar och antalet gästbåtar vilket är ett gott tecken. Det är väldigt kul att se över statistiken och väldigt roligt att de aktiviteter vi gör uppskattas. Fastän vi är många besökare så finns det alltid plats och det har aldrig hänt att någon båt får vända p.g.a. att det är fullt.

Underhållet och utvecklingen av ön är ständigt pågående. Vi har gjort nödvändiga reparationer på fastigheterna och bryggan. Vi har även gjort kontroller och byten av bojar och kättingar vilket även kommer fortsätta nästkommande år. Brygga och bojar kommer alltid vara ett prioriterat område. Vi har även samlat in bidrag till en liten båt så att de besökare som inte har en jolle kan åka och handla eller besöka någon närliggande krog. Vi har även fått bidrag för att bygga en boulebana som blev klar under arbetshelgen.

Nu är även Jolpen ”vinterkonserverad” men för de båtägare som har förlängt säsongen så är det fortfarande välkommet att besöka ön. Dock är de flesta faciliteterna avstängda men bryggan och landström finns alltid tillgängligt.  

Läs mer om Jolpen här.

 

 

 

Ansvarig för sidans innehåll: Magnus Larsson